Tussentijdse rapportages en prognoses

Wanneer wij periodiek de boekhouding verwerken is het eenvoudig om tussentijds een actuele stand van de omzet, opbrengsten en kosten, en openstaande debiteuren en crediteuren aan u te verstrekken. Indien vanwege een financiering of aankoop van een woning tussentijds prognoses of liquiditeitsoverzichten nodig zijn, proberen wij die zo snel mogelijk samen te stellen.