Subsidiebegrotingen en afrekeningen

Voor subsidieaanvragen dient in het algemeen eerst een begroting te worden opgesteld. Het is daarbij van belang de begroting zoveel mogelijk af te stemmen op de in de boekhouding gebruikte codering en op de eisen die aan de afrekening worden gesteld.

In sommige gevallen is bij de afrekening een accountantsverklaring vereist.

Wij werken samen met een accountantskantoor uit de regio, dat bekend is met deze materie. Dit kantoor verzorgt de verklaring nadat door ons de voorgeschreven dossiers ter inzage zijn verstrekt.