Wet DBA

De wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA)

In de dienstensector is het van groot belang om vooraf zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien bij een freelance opdracht niet duidelijke afspraken over deze relatie zijn vastgelegd, loopt de opdrachtgever het risico dat bij hem loonheffing en premies sociale verzekeringen worden nageheven.

Voorheen bestond daarvoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) maar die is inmiddels niet meer geldig. Nieuwe wetgeving is nog in voorbereiding. Meer informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl en op deze website onder Actueel.