Hoe moet ik de boekhouding bijhouden?

Indeling van de boekhouding (op papier)

Een ordner met de volgende tabbladen:

1.         Verkopen: uitgaande facturen chronologisch op factuurnummer. Ook als de betaling nog niet ontvangen is. Op de factuur de betaaldatum noteren. 
2.         Bankafschriften zakelijke rekening (mét begin- en eindsaldo op ieder afschrift!) en bijbehorende inkoopbonnen, direct achter het betreffende afschrift. Ook eventuele creditcard-afschriften toevoegen.
3.         Bonnen van zakelijke kosten via privé betaald (contant / privé bank / privé credit card uitgaven), chronologisch (kleine bonnetjes opplakken).
4.         Belastingdienst correspondentie:  BTW-aangiften, brieven, enz.
5.         Overig: urenadministratie, km-administratie. Ook: deelnemerslijsten (in geval van cursussen/lessen), contracten, offertes (deze vallen ook onder de bewaarplicht), overzicht onderhanden werk en nog te betalen kosten op balansdatum 31 december 20..
6.         IB gegevens, zie de checklist.

Digitaal kan deze mapindeling ook aangehouden worden.