Werkwijze

Indien u overweegt van onze diensten gebruik te willen maken, bel of mail dan voor een afspraak. Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Wij hanteren de algemene voorwaarden van de NOAB, zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Een exemplaar hiervan kan u worden toegezonden of kunt u downloaden via www.noab.nl.

De aan ons ter beschikking gestelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en op geen enkele wijze aan derden beschikbaar gesteld.

Op onze dienstverlening is echter wel de wet WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing. Dat betekent dat wij van al onze klanten een afschrift van een paspoort of identificatiebewijs moeten bewaren en ongebruikelijke transacties moeten melden.